VE VÍNĚ JE PRAVDA

Byl to Karel IV., kdo k nám přivezl víno z Francie a zasloužil se o založení vinohradů v Praze. Víno je alkoholický nápoj, získaný zkvašením rmutu nebo moštu z hroznů vinné révy. 

Zdroj: time4men.cz

You may also like...