Tuzemští vinaři rozšíří své vinice o 108 hektarů. Nejvíce na Velkopavlovicku a Slovácku

Přes osmdesát pěstitelů vína v letošním roce rozšíří své vinice. Vyplývá to z nejnovějších údajů Registru vinic, kam mohli vinaři do konce února podávat žádost o povolení nové výsadby vinic. Zatímco nejvíce žádostí je z Velkopavlovické a Slovácké podoblasti, nejméně naopak z podoblasti Znojemské. Nařízení Evropské komise povolující státům rozšířit plochy vinic každoročně o jedno procento se letos poprvé uplatňuje v praxi. Pro Českou republiku to znamená, že se tuzemské vinice mohou rozšířit až o 178 hektarů. Podle údajů z Registru vinic Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kam vinaři podávali žádosti do konce února, bude však plocha nižší. „O povolení pro novou výsadbu požádalo 81 pěstitelů. Veškerá požadovaná plocha činí 108 hektarů, což je 61 % z celkové výměry k udělení povolení. Všichni žadatelé, kteří splnili potřebné náležitosti, tak získají jimi požadovanou výměru,“ uvedl vedoucí Oddělení registru vinic Rostislav Gruna.

Zdroj: Svet-potravin.cz

You may also like...