Apelace – co to je…

Apelace je v zákoně ukotvené zeměpisné označení původu potravin. V užším a původním slova smyslu označení původu hroznů vína. V praxi se kromě čistého popsání místa, odkud pocházejí hrozny, navíc k apelaci přidávají další pravidla pro způsob pěstování hroznů, použité odrůdy, jejich sběr, poměr a také technologické postupy. V průběhu času se apelací staly samostatné kategorie, rozumějme typy vína. Nic to nemění na tom, že primární účel je zeměpisně určit, odkud daná potravina (nejčastěji víno) pochází.

 

Historie

I když systém apelací je nejznámější ve Francii, kde je asi také dotažen do největší komplikovanosti, nemůžeme této vinařské velmoci přisoudit prvenství. I když prapůvodní náznaky apelací můžeme najít i v  Bibli, první opravdu chráněná a vymezená oblast pěstování vína bylo Chianti, a to od roku 1716. První opravdu komplexní systém označování vína vznikl v maďarské Tokaji kolem roku 1730 a konkrétní viniční parcely byla zařazeny do jedné ze tří kategorií podle polohy vůči slunci, podloží a potenciálu pro ušlechtilou plíseň Botrytis cinerea. A na třetím místě pak najdeme Portugalsko, kde bylo v polovině 18. století definováno v údolí Douro portské víno.

 

Ve Francii se daly věci do pohybu až v první polovině 20. století. První důležitým krokem bylo založení OIV (Office International de la Vigne et du Vin) v roce 1929.  První praktickým krokem, co se apelací týče, bylo definitivní vymezení vinic vína Chateauneuf-du-Pape a tím i vznik této, ve Francii první, apelace. V roce 1935 byla pod správou ministerstva zemědělství založena organizace INAO (národní institut označení původu), tehdy ještě pod původním názvem Comité National des Appellations d’origine des vins et des eaux-de-vie. Tím byl definitivně započat vznik systém francouzských apelací (nejen) ve víně.

 

Základní principy

Apelace nejsou obchodními značkami. Apelace definuje produkt a jeho unikátnost díky zeměpisně vymezenému původu. Jsou zárukou kvality a jedinečnosti. Apelace najdeme hlavně u vín, ale také u mléčných výrobků, mas, zeleniny a ovoce.

Současnost a apelace v Evropě.

Jak bylo řečeno na úvodu, apelace není francouzský vynález a ani Francie není jedinou zemí, kde na apelace narazíme. Itálie má svůj systém DOC (a DOCG), Německo QbA, u nás VOC, ve Španělsku DO. Dokonce i v kanadském Quebecu najdeme místní variantu apelací. V rámci evropské snahy o sjednocení všech těchto systémů je zaváděno nové označení AOP (appellations d’origine protégées) místo AOC a dřívější označení zemských vín (VdP, IGT) je nahrazováno univerzálním IGP (Indication géographique protégée).

Praxe

Je potřeba zdůraznit, že rozdělení vinic na apelace není podle principu velikosti. Každá apelace má úplně jiné rozměry a parametry. Od sotva hektaru (Romanée Conti) po Bordeaux AOC či Côtes du Rhône AOC o velikosti násobně převyšující výměr vinic v ČR. Jak je důležité pro vinaře mít vinice ve správné apelaci, ukazuje historický přiklad vzniku nejstarší apelace – Châteauneuf-du-Pape v jižní části Rhôny. Když vznikala tato oblast, nebyl žádný precedens, na který by bylo možné se odvolat. OIV nadefinovala rozměry (výměru) apelace a hned po jejím zveřejnění nastaly protesty vinařů. Samozřejmě těch, jejichž vinic se dostaly mimo vymezenou oblast. I když se jednalo o první apelaci ve Francii vůbec, bylo zřejmé, že produkovat vína s názvem Châteauneuf-du-Pape bude velmi lukrativní. OIV přistoupila na námitky vinařů velmi šalamounsky. Připustila výjimky pro odmítnuté vinaře, kteří doloží, že na etiketách svých vín měli uveden název Châteauneuf-du-Pape již předtím. Návrh logicky znějící nicméně poněkud alibistický. V té době se vína označovala jen jménem vinaře a jeho adresou. Název této nové apelace měli na svých vínech tedy jen vinaři přímo z této obce, což bylo dokonce méně vinařů než původní navrhovaná výměra.

V praxi se však stávalo, že hranice apelace Châteauneuf-du-Pape a (budoucí) Côtes du Rhône vedla přes vinici jednoho vinaře. Takže i když na vinici byly stejné keře, stejné odrůdy a stejné podmínky, tak na jedné straně se pěstoval exkluzivní Châteauneuf-du-Pape a na druhé klasické víno z Rhôny. A cenový rozdíl dnes u takovýchto vín činí i 5-ti násobek. Přičemž vzdálenost vinic exkluzivního vína a „obyčejného“ je třeba jen 5 metrů šířky polní cesty.

 

Shrnutí

Apelace, respektive apelační systém, je princip označování vína (a dalších potravin) postupně používaný ve většině evropských (vinařských) zemí, který upřednostňuje zeměpisnou originálnost před názvem konkrétní odrůdy či obchodní značkou.

Martin Kozák

redaktor VINO.TK

You may also like...