Europoslankyně Dlabajová: Víno je v Evropě tradičním produktem, projevem evropského dědictví, kultury a regionálního rozvoje

Výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT) měl v minulých dnech na programu projednávání zprávy Evropského účetního dvora (ECA) o podpoře vývozu vína vyrobeného v EU na globální trhy.

Uvedla to místopředsedkyně výboru Martina Dlabajová, europoslankyně zvolená za hnutí ANO. Jak dodala, předmětem rozpravy bylo především stanovení objektivních a odůvodněných pravidel pro podporu vývozu vína vyrobeného v zemích EU mimo unijní teritorium.
„Podpora vývozu vína je snahou EU dosáhnout propojení mezi přirozeným tržním vývojem a podpůrnými nástroji hospodářské politiky,“ uvedla M. Dlabajová, která zprávu zpracovávala a předkládala výboru jako zpravodajka. V případě výroby vína se jedná o podporu konkurenceschopnosti vinařů a jejich schopnosti vyvážet jejich produkt mimo EU. Podle Dlabajové je víno v Evropě tradičním produktem, projevem evropského dědictví, kultury, regionálního rozvoje. Produkce vína je v neposlední řadě taktéž součástí evropského podnikatelského a konkurenčního prostředí, jež není důležitá pouze pro místní, regionální či národní spotřebitelskou poptávku, ale je též významným exportním artiklem vykazujícím významný příspěvek pro obchodní bilanci EU. „Toto téma se velmi silně dotýká i České republiky, která sice není typickým příkladem tradiční vinařské země, avšak spotřeba vína i kvalitativní charakteristiky vinařské kultury u nás viditelně narůstají,“ domnívá se europoslankyně Dlabajová.

Zdroj a více: Parlamentní listy 

You may also like...