Nové značení našich vín zajistí lepší a jednodušší orientaci zákazníků

Vinařský fond a Svaz vinařů připravily pro vinaře projekt dobrovolného značení vín jednotným označením vycházejícím z ochranné známky Vína z Moravy, vína z Čech. Toto značení bude spotřebitelům viditelně garantovat původ jakostních a známkových vín i hroznů v České republice. Vína bude možné s tímto jednotným značením uvádět na trh počínaje rokem 2015.

Cílem nového značení je podpora a ochrana moravských a českých vín a jejich výrobců proti nekalým praktikám, které ohrožují poctivé vinaře i pověst našeho vinařství jako celku.

„Nedávný průzkum mezi vinaři potvrdil, že velká většina vinařů vnímá falšování moravských a českých vín jako veliký problém, který se negativně dotýká jejich podnikání. Zároveň by vinaři také uvítali opatření, která by tyto nekalé praktiky potírala. Víme, že jde jen o jedno z řady opatření proti černému a šedému trhu se zahraničními víny, ale jde o opatření relativně jednoduché, a tudíž spustitelné poměrně rychle,“ komentoval hlavní důvody zavedení nového značení Pavel Večeřa z Vinařského fondu.

Horní kruhová plocha záklopky nebo šroubového uzávěru bude značena výsečí ze známého loga Vína z Moravy, vína z Čech v podobě skleničky v národních barvách. Grafické zpracování zbývající části záklopky či uzávěru bude i nadále plně v rukou vinařů, tzn. na boku kapsle mohou mít logo vinařství, dosud používané grafické prvky, nebo tam nemusí být nic.

„Pravidelně necháváme zpracovávat také průzkumy veřejného mínění, ze kterých vyplývá, že spotřebitelé preferují moravská a česká vína a vnímají je ve srovnání se zahraniční konkurencí jako kvalitnější. Nově zaváděné značení jim zjednoduší cestu k spolehlivé identifikaci moravských a českých vín. Zároveň toto značení ztíží pozici prodejcům zahraničních vín, která se na první pohled tváří jako vína z Moravy či Čech,“ dodal Pavel Večeřa.

Narozdíl od značení země původu v Rakousku a na Slovensku půjde v České republice o značení dobrovolné. Vinaři se tak mohou sami rozhodnout, zda se připojí a svým zákazníkům zjednoduší orientaci při nákupu moravských a českých vín, nebo si ponechají své dosavadní záklopky v nezměněné podobě. Cílem projektu je však jeho co nejmasivnější rozšíření a zapojení většiny vinařů a vinařských firem. V konkurenci zahraničních vín na pultech obchodů a vinoték by ta z České republiky, tedy značená, měla působit jako dominantní, a tím se stát jednoznačně první volbou při nákupu.

„Svaz vinařů projednává s příslušnými orgány státní správy možnosti zakotvení tohoto grafického značení jako povinného do vinařské legislativy, tedy diskutuje obdobný systém povinného značení, jaký existuje v Rakousku a na Slovensku. Nicméně tato změna není zatím aktuální, resp. připadá v úvahu v horizontu několika let. Oproti tomu připojit se k dobrovolnému značení lze prakticky okamžitě,“ řekl k problematice legislativy JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR a místopředseda Rady Vinařského fondu.

Ještě v průběhu prosince se na stránkách www.wineofczechrepublic.cz objeví samostatná sekce, která bude obsahovat veškeré informace o projektu.

Více v TZ Vinařského fondu ČR ZDE.

You may also like...