Svaz vinařů České republiky vyhlašuje soutěž o titul „Vinařství roku 2014“

Rok se s rokem sešel a soutěž o titul nejlepšího vinařství za stálou vynikající kvalitu vín, tuzemské nebo zahraniční úspěchy, za významný počin ve prospěch oboru, za inovativní technologické řešení – Vinařství roku 2014 – je opět zde.

Soutěže o titul Vinařství roku 2014 vyhlašuje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, o.p.s. a za podpory Vinařského fondu. V březnu v roce 2015 bude tento titul udělen již v pořadí 5. vinařské společnosti. Tak jako každý podobný projekt, tak i Vinařství roku sebou nese vývoj a na základě reakce odborné i laické veřejnosti, jsme v letošním roce přistoupili k následujícímu konceptu soutěže.

Soutěž je otevřená fyzickým nebo právnickým osobám podnikající ve vinařství v ČR a splňujícím podmínky § 35 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Svaz vinařů České republiky uděluje tento titul vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice. Titul se uděluje za stálou vynikající kvalitu vín daného vinařství, za jeho tuzemské nebo zahraniční úspěchy, za významný počin ve prospěch oboru, za inovativní technologické řešení apod. Titul je uznáním několikaletého vynikajícího odborného výkonu a vztahuje se na rok udělení na základě zhodnocení rozmanité činnosti vinařství v roce 2014.

Soutěž o titul Vinařství roku je dle statutu stejně jako loni rozdělen do 3 kategorií:

Kategorie producentů vína dle kategorie s množstvím do 50.000 litrů/rok –malé vinařství
producenty s množstvím vína 50.001 – 250.000 litrů/rok –střední vinařství
producenty vyrábějící více jak 250.000 litrů vína/rok –velké vinařství
Každý takový producent může být pouze fyzická nebo právnická osoba podnikající ve vinohradnicko-vinařském oboru a současně je plátcem do Vinařského fondu dle § 35, zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro přehlednost je na webu www.vinarstviroku.cz přeedložen statut soutěže.

Tímto dopisem Vás vyzýváme k přihlášení do této soutěže, kdy takto můžete učinit do stanoveného data, což je 28. 11. 2014, a to přiloženou přihláškou (aktivní pdf, který lze jednoduše přímo odeslat z pdf prohlížeče na naši mailovou adresu. Přihlášku je také možno stáhnout z webu www.vinarstviroku.cz.

Odesláním přihlášky tak vyslovujete souhlas se Statutem soutěže a fakticky přihlásíte svou firmu do soutěže a automaticky získáte statut účastníka soutěže o titul Vinařství roku 2014.

Svaz vinařů ČR stanoví seznam významných vinařských osobností ve vinohradnicko-vinařském oboru České republiky ve struktuře:

Vinohradnictví a vinařství
Akademická půda
Somelieři
Novináři
Horeka
Obchodníci s vínem
Každá výše uvedená skupina bude zastoupena 3 osobnostmi. Dle předem stanoveného termínu bude svoláno setkání těchto osobností na datum 6. 12. 2014, kteří vyberou ze seznamu přihlášených 9 vinařství (3 z každé skupiny), kteří se stanou nominovanými na titul v soutěži Vinařství roku 2014. Kandidáti v soutěži o titul Vinařství roku budou oficiálně představeni na tiskové konferenci dne 15. 1. 2015 v Praze.

Představenstvo Svazu vinařů České republiky následně jmenuje odbornou 7 člennou porotu složenou z osob pracujících ve vinohradnictví, vinařství, obchodu s vínem, vinařského školství a vinařského tisku. Porota navštíví všech 9 vinařství a na základě níže uvedených kritérií rozhodne o vítězech jednotlivých kategorií. Při hodnocení daného vinařství porota vždy navštíví namátkově vybranou vinice i a prohlédne vinařský provoz.

Současně s odborným hodnocením bude probíhat hlasování veřejnosti o nejoblíbenější vinařství z oněch 9 nominovaných – Cena „Vindemia publica“. Celá soutěž má svá pravidla, která budou prezentována na webu www.vindemiapublica.cz.

Hlavní cena, tedy titul Vinařství roku 2014 bude udělena jednomu z vítězů uvedených 3 kategorií vinařství, a to konkrétně tomu, které získá při hlasování veřejnosti největší počet hlasů.

Nově již soutěž o titul Vinařství roku 2014 není omezena neúčastí těch, kteří vítězství získali v předešlých ročnících. Ze soutěže budou také automaticky vyloučeny ty subjekty, kterým SZPI opakovaně pravomocně prokázala porušení vyjmenovaných právních kvalifikací (geograficita vín, obsah nepovolených látek ve víně a přítomnost vody ve víně). Podrobnosti k tomuto pravidlu jsou uvedeny ve Statutu soutěže.

Při příležitosti udělení titulu Vinařství roku 2014 a předání ceny Vindemia publica budou oceněny osobnosti v rámci dílčích cen, a to konkrétně:

„Enolog roku 2014“ – cena mladému vinaři – enologovi s omezením věku do 38 let, která bude udělena konkrétní fyzické osobě nebo zaměstnanci v pozici vedoucího výroby, sklemistra, apod. splňující definici enologa, vycházející z pravidel mezinárodní unie enologů a upravenou rozhodnutím představenstva Svazu.
„Cena Viléma Krause“ – ocenění Svazu vinařů České republiky významné vinařské osobnosti za celoživotní dílo a jeho přínos pro obor vinařství
„Vindemia acta“ – cena za kvalitní novinářskou práci propagující víno. Cena, která se uděluje novináři, fyzické osobě, s cílem podpořit kvalitní novinářskou práci, která zvyšuje informovanost odborné a laické veřejnosti kvalitním poskytováním nezkreslených informací o vinařství v ČR a kultuře vína v ČR.
„Vindemia libri“ – cena za nejlepší literaturu propagující víno. Tato cena se uděluje s cílem vyslovení uznání za kvalitní publikační činnost ve prospěch vinařství v ČR.

JUDr. Tibor Nyitray,
prezident Svazu vinařů ČR

Zdroj: TZ Svaz vinařů ČR

You may also like...