Vinnařské pojmy

Labín

Labín je tradiční označení klaretu v Polabí.

Vinné oblasti

Languedoc

Languedoc je historické území na jihu Francie při pobřeží Středozemního moře. Languedoc je francouzská provincie a je to region, který leží na jihu Francie u hranic se Španělskem.

Vinné odrůdy

Laurot

Původ: Modrá odrůda, vyšlechtěna ve Vědeckovýrobním sdružení Resistant Velké Bílovice křížením odrůd Merlan (Merlot x Seibe136666) a Fratava (Frankovka x

Vinné odrůdy

Lemberger

viz   Frankovka