Vinnařské pojmy

Vinnařské pojmy

buket

Vinnařské pojmy // 06.11.2014

Vůně vína složená ze směsi těkavých látek, které částečně přecházejí do vína z moštu a částečně se vytváří během jeho vývoje.