Vinné odrůdy

Vinné odrůdy

Ortlíbské žluté

Vinné odrůdy // 05.10.2014

Původ: Bílá odrůda, velmi stará, začala se rozšiřovat v Colmaru v Alsasku, kde ji rozšířil školkař Ortlieb z Reichensweru. Soudí se, že je přímým potomkem starobylé odrůdy Heunisch a vznikla křížením odrůd Räuschriezling a Pinot. Vlastnosti: V zimě často vymrzá a je citlivá na obaleče. Variantou je Ortlíbské černé. Víno: Dává lehčí aromatické víno…